Skip to content

Symfonie Yarns - Terra - Variegated sock yarn (machine washable)

  Symfonie Yarns - Terra - Variegated sock yarn (machine washable)

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Black Sand

  Item Price Qty
  SYM-VR2006
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Cafe Rose

  Item Price Qty
  SYM-VR2007
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Dark Chocolate

  Item Price Qty
  SYM-VR2010
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - New York New York

  Item Price Qty
  SYM-VR2011
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Party Lights

  Item Price Qty
  SYM-VR2002
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Riverbank

  Item Price Qty
  SYM-VR2001
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Strangers in the Night

  Item Price Qty
  SYM-VR2005
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Summer Romance

  Item Price Qty
  SYM-VR2008
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Tropical Seascape

  Item Price Qty
  SYM-VR2004
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Valentine

  Item Price Qty
  SYM-VR2009
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00

 • Symfonie Hand Dyed Yarns - Terra Variegated (Superwash Merino & Nylon Sock Yarn) - Wilderness

  Item Price Qty
  SYM-VR2003
  $17.00

  from $17.00

  Current price $17.00